Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

KVMC verwerft opdracht ROC TOP! 

KVMC verwerft opdracht ROC TOP!

Gedurende de renovatiewerkzaamheden van het gebouw Officia II te Amsterdam, waar KVMC in opdracht van SPF beheer integraal de installatietechnische engineering en het bouw –en projectmanagement verzorgt, werd voortdurend overleg gepleegd met de reeds aanwezige –en toekomstige huurder. De toekomstige huurder van het gebouw is leerinstelling ROC TOP. Zij betrekken het gebouw na de genoemde verbouwing in opdracht van SPF beheer. Na een overleg, waarbij de toekomstig huurder werd geïnformeerd over de werkzaamheden, werd duidelijk dat ROC TOP een veelomvattende interne verbouwing voor ogen had. De toekomstige huurder heeft belang bij een tijdige oplevering, om het nieuwe schooljaar te kunnen starten. ROC TOP heeft in dit gebouw KVMC opdracht gegeven om het bouw– en projectmanagement voor de interne verbouwing te verrichten. Een nieuwe opdracht dus voor KVMC, waarbij de verschillende werkzaamheden gecoördineerd kunnen worden, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Speerpunt ligt voornamelijk in de bouwbegeleiding van de afbouwwerkzaamheden.

Onze blogs