KVMC verwerft opdracht uitbreiding kantoorgebouw Duiker Combustion Engineers B.V. 

Uitbreiding kantoorgebouw Duiker Combustion Engineers B.V

In 2008 is voor Duiker Combustion Engineers B.V. een fraai gemetseld kantoorpand met bedrijfsruimte gerealiseerd in de gemeente Wateringen. Bij de realisatie van dit project heeft KVMC het projectmanagement en de engineering van de technische installaties voor haar rekening genomen.

Het resultaat is een mooi gebouw met een eigenzinnige uitstraling, passend in de omgeving. Duiker Combustion Engineers B.V. maakt een groei door waarbij de ruimte in het kantoorgebouw niet meer aan de behoefte voldoet. Om deze reden is besloten tot om tot uitbreiding van het kantoorgebouw over te gaan. Met deze opdracht is met de architect van het oorspronkelijke gebouw is gekeken op welke manier het gebouw in kan worden vergroot en in zijn waarde kan worden gehouden en minimaal de uitstraling kan behouden dan het al heeft. Besloten is om het gebouw te voorzien van een extra verdieping van circa 550m2 naar een gebouw met drie bouwlagen. Door de goede ervaringen met de realisatie van de bij de bouw van het bestaande gebouw project betrokkenen heeft de opdrachtgever ervoor gekozen deze adviseurs ook bij deze uitbreiding te betrekken. KVMC is gevraagd om het bouwmanagement en het installatie technisch advies te verzorgen. Met een vooruitziende blik, niet wetende dat het in zon rap tempo zou gaan, is bij de realisatie van het bestaande kantoorgebouw al rekening gehouden met de mogelijkheid om het gebouw uit te breiden met een extra verdieping. Zowel bouwkundig, constructief als installatietechnisch is voor zover mogelijk rekening gehouden met het aanbrengen van een extra bouwlaag. Natuurlijk blijft het, ondanks dat er met de mogelijkheid van een extra verdieping rekening is gehouden, voor alle betrokken partijen een uitdaging om het ook daadwerkelijk te verwezenlijken. Te denken valt alleen al aan de gewijzigde wet- en regelgeving, maar ook aan eisen t.b.v. brandcompartimentering en constructieve eisen, EPC eis, comfort en duurzaamheid. Uiteraard zal er installatietechnisch het nodige uitgebreid en aangepast moeten worden. Constructief dient de uitbreiding zo eenvoudig mogelijk te worden opgezet om snel te kunnen bouwen. Tijdens de bouw blijft het onderliggende gebouw in gebruik, dat vergt een nauwkeurige samenwerking met de gebruikers, de aannemer en installateur en het projectmanagement. Bij het ontwerp moet hiermee al rekening gehouden worden en slimme oplossingen worden bedacht om de overlast te minimaliseren naar de gebruikers. Een korte bouwtijd, waarbij het gebouw gedurende de bouw wind en waterdicht wordt gehouden, is dan ook evident en één van de eisen van de opdrachtgever. KVMC is er uiteraard op gebrand om, samen met de andere bouwteampartners, met deze bouwopgave de opdrachtgever wederom van goed advies te voorzien en met net zo veel succes de extra verdieping en een mooi project voor te realiseren.

Onze blogs