Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

LEAN realiseren met BIM? 

Er zijn inmiddels diverse project gestart waarbij KVMC werkt volgens de LEAN methode

Binnen deze projecten speelt het Bouw Informatie Model (BIM) een belangrijke rol. LEAN is een techniek welke KVMC al diverse malen heeft toegepast in ontwerp- en bouwprocessen. Middels deze methode is het eenvoudiger om te komen tot een perfectie van het ontwerp en daarmee het totaal project. Om de LEAN methode goed te laten slagen, kan BIM een prima ondersteuning. BIM is een manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw, de constructie, de techniek etc. in een computer als 3D-model en databank wordt opgebouwd. De betrokken partijen (Architect, installatieadviseur, constructeur, etc.) maken allen gebruik van dit bestand. Door daarnaast met een LEAN planning te werken wordt in een vroeg stadium duidelijk waar mogelijke knelpunten in de uitvoering liggen. Betrokken partijen maken samen een planning waardoor commitment met de uitvoering ontstaat. Enkele kernbegrippen in de LEAN methodiek zijn: Meer klantwaarde; Kortere doorlooptijden; Minder faalkosten. Vragen over BIM of LEAN? Neem contact op met KVMC.

Onze blogs