Legionella risicoanalyse en beheersplannen Sportbedrijf Leiden 

Legionella risicoanalyse en beheersplannen Sportbedrijf Leiden

KVMC heeft in opdracht van het sportbedrijf Leiden de legionella- risicoanalyses en beheersplannen opgesteld voor een 19-tal locaties binnen de gemeente leiden. Legionella risicoanalyse/beheersplan. Voor bepaalde gebouwen is een risicoanalyse en beheersplan vereist. In het waterleiding besluit wordt er een onderscheid gemaakt tussen de zogenoemde hoogrisico verplichting en laagrisico (zorgplicht) verplichting op collectieve waterinstallaties. KVMC kan u voorzien van een risicoanalyse en beheersplan. Voor de hoogrisicogroep kan KVMC u voorzien van een risicoanalyse en beheersplan conform de BRL 6010. Prioritaire instellingen. Bij de prioritaire instellingen heeft men een wettelijke verpichting voor het in het bezit zijn van een risicoanalyse en een beheersplan conform de BRL6010. Tevens is men ervoor verantwoordelijk dat de werkzaamheden of installatietechnische aanpassingen voortkomend uit de risicoanalyse en het beheersplan in acht worden genomen. Voor de volgende instellingen geldt deze verplichting: revalidatiecentra met overnachting; oncologische en radiotherapeutische instituten; verpleeghuizen; instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten; instellingen voor niet-verstandelijk gehandicapten; verzorgingshuizen; herstellingsoorden; geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting bestemd voor dak- en thuislozen. of verslaafden; maatschappelijke opvang voor volwassenen met een verblijfsaccomodatie bestemd voor dak- en thuislozen of verslaafden. Zorgplicht. De zorgplicht geldt voor eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties. U heeft hierin de verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit van de leidingen vanaf de hoofdkraan tot en met de tappunten. Bij een eigen waterwinning bent u verantwoordelijk voor de gehele installatie. De wettelijke zorgplicht richt zich tot in het correct uitvoeren en administreren van een beheersplan Legionella. Om het beheersplan op de juiste manier uit te voeren en te administreren, kost dit u een behoorlijk aantal uren per week of maand. Deze werkzaamheden bestaan uit: het meten van temperatuur op verscheidende plekken, het spoelen van de waterleidingen, het bijwerken van het logbook uit het beheersplan etc. Uren voor uw werknemers welke u waarschijnlijk anders had ingedeeld. KVMC kan u met deze werkzaamheden compleet ontzorgen.

Onze blogs