Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe normen 

Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe normen

Het Nederlandse normalisatie-instituut (NEN) heeft de nieuwe norm voor het bepalen van de Energie Prestatie Gebouwen (EPG) op 15 april 2011 gepubliceerd. De EPG heeft daarbij het nummer NEN 7120 gekregen. Met de nieuwe normen voldoet Nederland aan de eisen van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Wat is de energieprestatienorm van gebouwen? De energieprestatienorm van gebouwen (EPG) is een nieuwe, overkoepelende bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De EPG geldt zowel voor woningen als voor utiliteitsgebouwen (kantoren, scholen, winkels, ziekenhuizen en dergelijke). De EPG (NEN 7120) geldt vanaf 1 juli 2012 als nieuwe norm voor het bepalen van de energieprestatie van nieuwe gebouwen (Oud EPC). Met de nieuwe energieprestatienorm kunnen de nieuwste technieken op het gebied van energiezuinig bouwen goed beoordeeld worden. De invoering van de EPG maakt het ook mogelijk de bepalingsmethoden voor nieuwbouw en bestaande bouw op elkaar af te stemmen. Hierdoor kan in de toekomst één energielabel voor zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw worden afgegeven. Nieuwe regels per 1 januari 2013. Bij verkoop of verhuur van een gebouw jonger dan 10 jaar mag tot 1 januari 2013 ook een EPC-berekening (berekening van de energiezuinigheid) worden overhandigd, in plaats van het energielabel. Vanaf 1 januari 2013 is dat niet meer toegestaan en moet nieuwbouw dus direct middels de nieuwe EPG methode van een geldig energielabel worden voorzien. Daarnaast zijn professionele partijen zoals, gemeenten, corporaties maar ook makelaars, die onroerend goed verkopen of verhuren, verplicht om de klasse van het energielabel (A t/m G) te vermelden in hun advertenties. Dit geldt dus vanaf januari 2013 ook voor nieuwbouw. KVMC. KVMC is volledig gecertificeerd volgens de nationale beoordelingsrichtlijn (BRL 9500), welke de kwaliteit borgt van afgegeven energielabels. Dat wil zeggen dat KVMC uw bedrijfspanden en/of uw woningpanden(en) kan voorzien van een Energielabel, maar dat we aanvullend ook een Maatwerkadvies voor energetische verbeteringen kunnen uitbrengen voor betreffende woningen of gebouwen. Ook voor het bepalen van de EPG in de ontwerpfase van het project kan KVMC u van dienst zijn. Vragen? Neem contact op met Loran van der Kooij op 078 651 03 00 of l.vanderkooij@kvmc.nl

Onze blogs