Plus Ultra III

Flexibel, duurzaam en innovatief

Binnenkort start de ontwikkeling van Plus Ultra III op de Wageningen Campus. Met de komst van dit veelzijdige gebouw met houten constructie, wordt er ruimte gecreëerd voor laboratoria, pilot-plants en kantoorruimte waarmee het een omgeving vormt voor innovatie en samenwerking. Als integraal adviseur speelt KVMC een belangrijke rol in het realiseren van dit ambitieuze project. Theo Versluis vertelt over het installatietechnische ontwerp waarbij elk aspect zorgvuldig is overwogen om de functionaliteit van het gebouw te optimaliseren.

“Het gebouw wordt ontworpen met het oog op flexibiliteit. Bij aanvang van het project is nog niet duidelijk hoe de ruimtes in het gebouw worden ingedeeld, waar er kantoorruimtes en laboratoria komen,” vertelt Theo Versluis. “Dit benadrukt ook het unieke karakter van het gebouw, met zijn focus op flexibiliteit en duurzaamheid.”

Theo Versluis

“Flexibiliteit en duurzaamheid staan centraal in het ontwerp.’’

Om deze flexibiliteit te waarborgen, wordt het ontwerp in eerste instantie casco gemaakt. “In de beginfase hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt met daarin verschillende variantenstudies” legt Theo uit. “We zorgen ervoor dat de architect vooruit kan en een gebouw kan ontwerpen waar de installaties in passen. Dat is de hoofdtaak waar je in het VO mee begint. We maken een ontwerp voor de installatietechniek, maar ook voor de bouwfysica, brandveiligheid. En is er de ambitie tot een BREEAM Excellent certificering waar we ons ook mee bezig houden.’’

“Plus Ultra heeft zelf ook een installatieadviseur die alle ontwerpen nakijkt. Het is leuk om van hun ook de input terug te krijgen. Zo hebben we uiteindelijk een definitieve keuze gemaakt wat het installatieconcept betreft. Er zijn vier schachten ontworpen waardoor zowel laboratoria als kantoorruimtes kunnen worden gevoed. Daarom is alles iets over gedimensioneerd, zodat het gemakkelijk kan worden aangepast aan de behoeftes van de toekomstige gebruikers.’

© Proof of the sum
© Proof of the sum

“Een ander opvallend aspect is het ruime atrium, een centrale ruimte die goede communicatie binnen het gebouw stimuleert. Daarnaast is er ook aandacht besteed aan de praktische behoeften van de laboranten, met ruimte voor het later aanbrengen van zuurkasten en gassen

“Het gebouw is uitgerust met slimme regelsystemen, zoals smart flow control voor retentiedaken die het hemel- en regenwater opvangen en beheren. Deze systemen voorkomen overstromingen door te reageren op weersverwachtingen en op het juiste moment water af te voeren, waardoor het systeem altijd voldoende ruimte heeft om water op te vangen.

We hebben onderzocht of het ontwerp geoptimaliseerd kon worden met passieve klimaatplafonds, waarvoor we een variantenstudie hebben uitgevoerd,” vervolgt Theo. “In deze klimaatplafonds worden Phase Change Materials (PCM) gebruikt om energie in op te slaan. Om dit te verduidelijken, denk aan de hoeveelheid energie die nodig is om een bak ijs van 0 graden te laten overgaan in een bak water van 0 graden.

Theo Versluis

“Phase Change Materials in klimaatplafonds slaan energie op en verminderen temperatuurgevoeligheid.’’

Op dezelfde manier werkt het met faseverandering; hierbij wordt energie vastgehouden. Als je dit materiaal boven je plafond plaatst, geeft het een vergelijkbaar effect als veel beton, zoals in een grote kerk. Dit zorgt ervoor dat het gebouw minder gevoelig is voor temperatuurwisselingen van buitenaf. Hierdoor kan veel energie opgeslagen worden voordat het warmer of kouder wordt.

De oplevering voor Plus Ultra III staat gepland voor 2025.

Opdrachtgever: Kadans Science Partner
Ontwerp: Proof of the sum
Locatie: Wageningen

Onze blogs