Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Profijt van lagere milieuprestatie-coëfficiënten 

Conform het Bouwbesluit 2012 zal er per 2013 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met een gebruikersoppervlak van 100 vierkante meter of meer een milieuprestatieberekening moeten worden bijgevoegd

Een milieuprestatieberekening is een berekening waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de presentaties van de producten en elementen waaruit het gebouw is opgebouwd. Dit alles geldt voor de gehele levensduur van het gebouw, gebaseerd op de levenscyclusanalysemethode (LCA-methode). De uitkomst van de milieuprestatieberekening is een coëfficiënt zoals wij deze ook bij de EPC kennen. De uitkomst van de milieuprestatieberekening wordt dan ook MPC genoemd, de milieuprestatiecoëfficiënt. Een MPC van 1 komt overeen met de gangbare materialisatie van nieuwbouwwoningen. Een lagere MPC betekent minder milieubelasting door materialisatie, een hogere MPC betekent meer milieubelasting door materialisatie. In de bouwwereld heerst enige onduidelijkheid of er nu wel of geen milieuprestatieberekening bij een omgevingsvergunning moet worden ingediend. Deze onduidelijk is ontstaan, nadat veel gemeentes omgevingsvergunningen zonder milieuprestatieberekening hebben geaccepteerd. Gemeentes weigerden handhavend op te treden als een milieuprestatieberekening ontbrak bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Er zijn voorlopig nog geen duidelijke grenswaarden gesteld aan de milieuprestatieberekening. Belangenorganisaties in de bouw hebben hier, in de voorschriften van het Bouwbesluit 2012, nadrukkelijk om gevraagd. Zij willen namelijk dat de markt eerst ervaring opdoet met de milieuprestatieberekening. Afhankelijk van de resultaten is de verwachting dat rond 2015 eisen aan de milieuprestatieberekening kunnen worden gesteld. Inmiddels heeft KVMC bij een aantal projecten een milieuprestatieberekening opgesteld en de uitkomsten lagen in de lijn der verwachting. Naast de uitvoering van milieuprestatieberekeningen kunt u bij ons ook terecht voor een materiaaladvies om de milieu-impact van uw gebouw zo laag mogelijk te krijgen en houden. Verder kunt u bij KVMC terecht voor: Duurzaam ontwerp en ontwerpadvies; BREEAM Expertadvies en BREEAM Assessment; GPR Gebouwberekeningen; Advies voor duurzame renovaties en passief bouwen. Vragen? Neem vrijblijvend contact op TEL: 078-6510300

Onze blogs