Project in beeld: Winkelcentrum Diemerplein 

Diemerplein is een bestaand winkelcentrum, gelegen tegenover het gemeentehuis in het centrum van Diemen

Eigenaar Delta Lloyd Vastgoed besloot een aantal jaren geleden om in samenspraak met de gemeente Diemen tot uitbreiding en renovatie van het winkelcentrum over te gaan. Na de herontwikkeling is het winkelcentrum uitgebreid met ca 7.500 m2 tot een totaal van 17.000 m2 bedrijfsvloeroppervlakte.

De uitbreiding zorgt voor extra 3.750 m2 winkels waaronder een Hema en C&A. Er komt een volledig winkelcircuit, met 2 extra passages en de buitenkant wordt bij het geheel betrokken. Het winkelcentrum krijgt een nieuwe eigentijdse uitstraling. Het winkelcentrum moet, na de uitbreiding en renovatie nog meer, een ontmoetingspunt worden voor Diemenaren. Bij en op het winkelcentrum worden ook woningen gerealiseerd in de vorm van een woontoren en kanteelwoningen. Naast opdrachtgever Delta Lloyd Vastgoed en de gemeente Diemen zijn de volgende partijen verantwoordelijk voor de uitvoering van de herontwikkeling van Diemerplein: architect AMA Group Associated Architects, projectontwikkelaar 3W New Development, directievoering en bouwtoezicht CBB, constructeurs van Rossum/Cor Smit, bouwkundig aannemer van Wijnen, van den Pol Elektrotechnische installaties en aannemer w-installaties Warmtebouw Utrecht. KVMC heeft het gehele herontwikkelingsplan installatie technisch uitgewerkt en is nu betrokken bij de uitvoering. Voor KVMC brengt dit project bijzondere uitdagingen met zich mee. Opening parkeergarage en aansluiting nieuwbouw op bestaand winkelcentrum. Eén van deze uitdagingen is op 6 juni 2012 gerealiseerd. Er werden die dag drie bouwmijlpalen gevierd: de opening van de nieuwe, ondergrondse parkeergarage van 12.000m2 (niveau -1 en -2), de aansluiting van een gedeelte van de nieuwbouw op het bestaande winkelcentrum en de opening van de nieuwe Albert Heijn XL en Gall & Gall. De feestelijke opening van de parkeergarage bestond, na de gebruikelijke speeches, uit het onthullen van een groot spandoek door twee abseilers aan de gevel van de woontoren boven de entree van de parkeergarage. Daarna verrichtten de Ajax-voetballers Danny en Daley Blind (beiden woonachtig in Diemen) de aftrap van de aansluiting van de nieuwbouw op het bestaande winkelcentrum. Aansluitend was er nog een drankje en een hapje. Het in gebruik te nemen deel van de uitbreiding sluit nu aan op het bestaande winkelcentrum, van waaruit men nu door kan lopen naar het nieuwe atrium wat aansluit op de winkels op niveau –1 en de parkeergarage. Hiermee gaat de herontwikkeling van winkelcentrum Diemerplein de laatste fase in. In september 2009 is de herontwikkeling gestart met het slaan van de eerste paal voor de parkeergarage. Eind 2012 zal het gerenoveerde en uitgebreide winkelcentrum gereed zijn. Installatie technisch. Omdat het hier een deeloplevering betrof zijn delen van installaties in gebruik genomen. Dit was een lastige opgave, omdat de uiteindelijke centrale bedieningen worden gerealiseerd in een gedeelte van het huidige winkelcentrum dat nog wordt gerenoveerd. Om de opening van de parkeergarage en de nieuwe Albert Heijn mogelijk te maken zijn derhalve tijdelijke opstellingen en tijdelijke voorzieningen gemaakt. Deze zullen bij de verdere realisatie van het project weer vervallen. Het overzetten van deze tijdelijke situatie naar de definitieve opstellingen en voorzieningen zal ook weer een uitdaging zijn.

Onze blogs