Renovatie Diamantbeurs van start 

De Diamantbeurs is gelegen aan het Weesperplein, hoek Nieuwe Achtergracht, in Amsterdam

Het is een voormalig beursgebouw en de laatste van de drie beursgebouwen voor de diamanthandel. Na vertrek van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht is besloten het gebouw te renoveren en gereed te maken voor de volgende gebruiksperiode. Vooruitlopend op deze renovatie heeft KVMC de voorbereidende activiteiten, waaronder de aanvraag omgevingsvergunning, ter hand genomen. Parallel aan en aansluitend op de vergunningenaanvraag zal respectievelijk met de aanbesteding en vervolgens de renovatie van de toren en de met koper bedekte koepel worden gestart. Naar verwachting wordt aansluitend op de bouwvak met deze werkzaamheden begonnen. Steeds vaker wordt KVMC gevraagd om adviezen uit te brengen in oudere (vaak) monumentale panden. Juist de integrale kennis (techniek en bouw) maakt het voor KVMC mogelijk om te komen tot adviezen die bijdragen aan de waarde van het pand. KVMC is bekend met de bouw en technische (on)mogelijkheden binnen monumenten of gebouwen met een historisch karakter. Onder het motto Renovatie, de bouw opgave voor de toekomst is KVMC hard op weg een specialist te worden als het gaat om oudere panden en gebouwen. Een mooi projectvoorbeeld is de monumentale Diamantbeurs te Amsterdam. Middels deze website houden wij u op de hoogte van de vorderingen binnen dit project.

Onze blogs