Renovatie pand Officia II in volle gang! 

In opdracht van Stichting spoorwegpensioenfonds (SPF Beheer) verzorgt KVMC integraal de installatietechnische engineering en het bouw –en projectmanagement voor de renovatie van het kantoorgebouw Officia II te Amsterdam

Inmiddels is de renovatie van het pand Officia II gestart, nadat KVMC het voortraject verzorgde. Hierin was onder meer het gehele vergunningstraject opgenomen. De grootste bouwkundige ingreep tijdens de renovatie was het vervangen van de bestaande dakconstructie door nieuwe dakplaten, isolatie en dakbedekking, alsmede het aanbrengen van extra noodoverstorten en dakveiligheidsvoorzieningen. Een gestructureerd en efficiënt werksysteem werd bedacht om de wind –en waterdichtheid gedurende de verbouwing te waarborgen. Per stramien wordt de dakbedekking en houtvezelbetonplaten verwijderd, waarna de nieuwe cellenbetonplaten op de bestaande staalconstructie aangebracht kunnen worden. Een team van dakdekkers staat hierbij klaar om direct de dakbedekking aan te brengen. Deze werkwijze wordt dagelijks toegepast. Alvorens de dakconstructie gesegmenteerd te verwijderen, dienden alle installatiecomponenten, zoals luchtkanalen, elektra goten, verlichting, hwa e.d. verwijderd te worden. Nadat het dak volledig nieuw is aangebracht kunnen de nieuwe installaties op het dak geplaatst worden. Met de nieuwe installaties voldoet het gebouw na verbouwing aan de eisen zoals die door Agentschap NL zijn gedefinieerd in de Frisse Scholen. KVMC behartigt in het bouwproces de belangen van de opdrachtgever, waarbij het project binnen een kort tijdsbestek opgeleverd dient te worden. KVMC bewaakt hier tevens de kwaliteit en het budget. De verbouwing zal in totaal ca. 4 maanden gaan duren. Tijdens de verbouwing wordt rekening gehouden met de zittende huurders en overleg gepleegd met de toekomstige huurders van het gebouw.

Onze blogs