Total Cost of Ownership 

Bij KVMC zien we het al jaren, de Total Cost of Ownership (TCO) is in opmars

Waar gebruikers van gebouwen te vaak keken naar investeringskosten, verschuift de aandacht steeds meer naar de totale kosten die verbonden zijn met de levensduur van de huisvesting: ontwerp, bouw, gebruik en sloop. TCO dus. Concreet gaat het daarbij om kosten voor onder meer afschrijving, rente van de lening, onderhoud maar ook de schoonmaak en misschien wel het allerbelangrijkste de energiekosten. De instelling die TCO centraal stelt in haar plannen voor nieuwbouw of renovatie heeft het op de korte termijn gerichte investeringsdenken ingewisseld voor levensduurdenken. Helaas worden soms wel eens gedwongen zo te denken. Zorginstellingen zijn door het afschaffen van het bouwregime al verantwoordelijk voor de financiering en exploitatie van hun vastgoed. Eisen stellen aan technische installaties. Vanuit onze visie is het belangrijk bij verbouw- en nieuwbouwplannen eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw of de installaties. Naast zorg dragen voor een gezond binnenmilieu, dat het nieuwe Bouwbesluit overigens ook voorschrijft, is een efficiënt energiegebruik, alleen al vanwege de stijgende prijzen, belangrijk. Volgens KVMC is het daarom van essentieel belang dat de TCO goed geanalyseerd worden, dit biedt organisaties een waardevolle inkijk om vastgoedinvesteringen, mede in het licht van afnemende subsidiestromen en hogere drempels voor kredietverlening door financiers, af te stemmen op strategische doelstellingen voor duurzaamheid. De FGH Bank in Utrecht is een mooi voorbeeld van een project waarbij de opdrachtgever de TCO als belangrijk uitgangspunt heeft genomen in het ontwerp van KVMC. U heeft vragen of Total Cost of Ownership? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Onze blogs