Uitbreiding kantoorgebouw Duiker te Wateringen 

Uitbreiding kantoorgebouw Duiker te Wateringen

KVMC is (betrokken als projectmanager bouw en installatietechnisch adviseur op het project) verheugd dat de volgende twee mijlpalen zijn behaald voor onze opdrachtgever: Duiker Combustion Engineers. Na een intensieve maar prettig verlopen ontwerpperiode in samenwerking met de opdrachtgever, architect en constructeur zijn we tot een mooi plan gekomen. Het bestaande kantoorgebouw met bedrijfshal wordt uitgebreid met een extra verdieping op het bestaande kantoorgebouw welke deels over het atrium en de bedrijfshal heen kraagt. Het ontwerp is verder uitgewerkt en KVMC heeft het vergunningtraject begeleidt en de noodzakelijke vergunningen aangevraagd bij de gemeente Westland. Zonder noemenswaardigheden heeft de gemeente binnen het beoordelingstermijn de omgevingsvergunning (bouwvergunning) verleend. Direct daarna heeft de selectie en aanbesteding van de bouwkundig aannemer en E&W-installateur plaatsgevonden. De prijsvormingsfase is zorgvuldig en in goed overleg verlopen met de geselecteerde aannemer. Dit heeft geleid tot de juiste inbreng en deskundigheid op het gebied van bouwen en techniek wat heeft geleid tot een goede kostprijs. Wij zijn erg verheugd dat onze opdrachtgever de aannemingsovereenkomst met de aannemer heeft getekend en dat het project nu daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Ook gedurende de realisatiefase zal KVMC betrokken zijn als directievoerder en toezichthouder op de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden.

Onze blogs