Verplichte oplevertoets energieprestatie voor nieuwe utiliteitsgebouwen per 1 juli 2014! 

Verplichte oplevertoets energieprestatie voor nieuwe utiliteitsgebouwen per 1 juli 2014!

Achtergrond

Gebouwen hebben regelmatig zichtbare en onzichtbare afwijkingen, waardoor de energieprestatie minder is dan op papier verwacht. Vanuit de gedachte om de verwachte energieprestatie in de praktijk te kunnen realiseren, is de verplichte oplevertoets voor nieuwe utiliteitsgebouwen in het leven geroepen. Deze verplichting treedt per 1 juli 2014 in werking. Bij oplevering dient dus aangetoond te worden wat vooraf is beloofd. Toezicht momenten. Om de energieprestatie van het gebouw in de praktijk te kunnen realiseren is toezicht tijdens het bouwproces noodzakelijk. Het toezicht speelt zich af op de volgende cruciale momenten: Isoleren van de gevel; Plaatsen van het dak; Instorten geïsoleerde leidingen; Plaatsen van diverse installaties; Tijdens deze controlemomenten wordt zoveel mogelijk handelingen gedocumenteerd middels fotomateriaal, materiaalspecificaties e.d.. Toetsing energieprestatie. Als het gebouw daadwerkelijk opgeleverd kan worden kan steekproefsgewijs via drie verschillende testen achteraf de berekende energieprestatie van de woning worden gevalideerd. 1) Infraroodmeting Middels een infraroodmeting wordt inzicht gegeven over de wijze waarop de isolatie is aangebracht. De meting zoekt onregelmatigheden in koude (blauw) of warme (rood) plekken. Bouwfysisch gezien onlogische kleurpatronen indiceren energieverliezen. 2) Blower test (Qv10 meting). Een blowertest meet de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil en valideert de gebruikte infiltratiewaarde. Een gebouw wordt in deze meting in onderdruk en daarna in overdruk gezet. Een volumemeter bepaalt hoeveel lucht bij een bepaalde druk door naden en kieren het gebouw verlaat. Hoe lager de luchthoeveelheid, hoe beter de luchtdichtheid van de woning. 3) Ventilatietoets Het toetsen van de ventilatievoorziening levert informatie over het functioneren van de ventilatie in de woning. De aanwezigheid van het inregelrapport wordt gecontroleerd en de luchtdebieten worden gemeten. Ook wordt het geluidsniveau getoetst. Wilt u meer weten wat de verplichte oplevertoets voor nieuwe utilitaire gebouwen nu daadwerkelijk betekent, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met KVMC!

Onze blogs