Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Vervanging van de tourniquet Corio Center 

In opdracht van Corio Nederland is gestart met de voorbereiding voor het vervangen van de entree van het winkelcentrum Corio Center

In 2009 is de tourniquet aan de Honigmannstraat vervangen en komend jaar staat de vervanging van de tourniquet aan de Stationstraat op de planning. Na de bouwvakantie, in de rustigere periode voor het winkelcentrum, wordt in enkele weken de nieuwe entree geplaatst. De uitdaging ligt in het beperken van de overlast voor winkeliers en het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden, de toegang/ vluchtweg dient hierbij te allen tijde beschikbaar te blijven. Een goede communicatie tussen Corio Nederland, gemeente, winkeliers, omwonenden en de uitvoerende partijen is hierbij van groot belang.

Onze blogs