Voormalig Diamantbeurs Amsterdam 

De omgevingsvergunning voor renovatie van de kloktoren van de voormalig Diamantbeurs te Amsterdam is aangevraagd bij de gemeente Amsterdam

De eigenaar is voornemens de kloktoren in de oorspronkelijks staat terug te brengen. DTZ Zadelhoff heeft als beheerder van het vastgoed KVMC gevraagd dit project te begeleiden. Vooroverleg met de afdeling vergunning en handhaving en monumentenzorg heeft plaatsgevonden waarbij zij het voornemen van de eigenaar als zeer positief hebben ontvangen. Nog dit jaar of begin 2012 zal de uitvoering plaatsvinden.

Onze blogs