Warm – warmer – warmst, de hitte van juli! 

Vanaf 1 januari 2021 gaat de nieuwe BENG–regelgeving in. Deze regelgeving gaat over het Bijna Energie Neutraal Gebouw en vervangt de huidige EPC–berekening. Naast de drie BENG–eisen waaraan voldaan moet worden, is er voor woningen zonder koelinstallatie een vierde eis. Deze vierde eis geldt enkel voor woonfuncties.

Het wordt in de zomer steeds warmer. Vooral de warme pieken geven overlast als je geen koeling in huis hebt. De goede isolatie houdt de warmte binnen waardoor de temperatuur blijft oplopen. In de zomer komen de huis, tuin en keuken tips overal weer vandaan om het huis te koelen, op het nieuws komen de waarschuwingen over de hitte en de gevaren hiervan. Tijd om de temperaturen in huis vanaf het begin te minimaliseren. Dit begint bij het ontwerp.

Regelgeving

Vanaf 1 januari 2021 gaat de nieuwe BENG–regelgeving in. Deze regelgeving gaat over het Bijna Energie Neutraal Gebouw en vervangt de huidige EPC–berekening. Naast de drie BENG–eisen waaraan voldaan moet worden, is er voor woningen zonder koelinstallatie een vierde eis. Deze vierde eis geldt enkel voor woonfuncties.

Door een eis voor een maximale temperatuuroverschrijding in de maand juli (TOjuli) op te nemen wil de overheid voorkomen dat het in nieuwbouw woningen te warm wordt in de zomers indien er geen koelinstallatie aanwezig is. Dit is een eis die per woning geldt en niet voor het gehele gebouw. Dit is een belangrijk verschil bij appartementengebouwen. De drie eisen voor BENG gelden voor het gehele gebouw, maar de vierde TOjuli eis is per appartement. Geen enkel appartement mag te warm worden in de zomer.

TOjuli

De TOjuli moet 1,0 of kleiner zijn op alle oriëntaties. Uit de rekenresultaten van de softwareontwikelaars blijkt dat de TOjuli eis bij woningen zonder koeling nog een lastige eis kan zijn waar creatieve oplossingen voor benodigd kunnen zijn. Het is altijd een project specifieke puzzel en een samenspel van installaties en gebouwontwerp om te voldoen aan de eisen van voor BENG incl. .TOjuli

Alternatieven

Mocht er niet kunnen worden voldaan aan de TOjuli eisen dan zijn er nog twee opties.

  • Pas een installatie toe voor de koeling, dan vervalt de TOjuli eis;
  • Bereken in plaats van de TOjuli in de BENG software het aantal GTO-uren. De grenswaarde hiervoor is 450 gewogen temperatuuroverschrijdings uren.

Koeling toepassen

De eerste optie is het toepassen van een actief koelsysteem. Het gaat hierbij om een gebouwgebonden koelsysteem, dit mag zowel individueel of collectief zijn. Warmtepompen die kunnen koelen komen hiervoor in aanmerking, net als systemen met een compressiekoelmachine, externe koudelevering, e.d.

KVMC kan u adviseren en helpen de keuzes te maken welke installatieconcepten het beste aansluiten bij uw wensen en die voldoen aan de gestelde eisen. Juiste de integrale kennis van onze medewerkers (installatieadviseurs en bouwfysica adviseurs) stellen ons instaat om integraal een wel overwogen keuze te maken.

GTO-berekening maken

De tweede optie is om een specifieke gedetailleerdere berekening te maken, een gewogen temperatuuroverschrijding berekening (GTO). Als het aantal gewogen temperatuuroverschrijdingsuren onder de grenswaarde van 450 uur blijft, wordt er ook aan de TOjuli eis voldaan. KVMC heeft ervaring met deze berekeningen en kan dit voor u berekenen als de TOjuli eis niet wordt behaald, of als u een beter beeld wilt van het aantal overschrijdingsuren in de warme zomers. Dit kan ook in verband met aanvullende keurmerken of andere private eisen.

Door invoeren van de TOjuli eis moet er meer aandacht besteed worden om oververhitting van woningen tegen te gaan. De toepassing van koeling wordt geen luxe meer, maar een standaard. Als hiervan afgeweken wordt zijn er eisen en voorwaarden waaraan voldaan moet worden, om een beter klimaat te garanderen. Warm, warmer, warmst, wordt een aangename binnentemperatuur.

Heeft u vragen over de BENG of TOjuli, neem dan eens vrijblijvend contact op met KVMC. Wij helpen u graag op weg!

Onze blogs