Winnend ontwerp brede school te s-Gravenzande 

Vanaf de zomer van 2015 is de gemeente s-Gravenzande een brede school rijker

Het nieuwe schoolgebouw gaat naast de Eben Haëzerschool een buitenschoolse opvang, een kinderopvang en een peuterspeelzaal huisvesten. Bouwbedrijf De Vries en Verburg, RoosRos Architecten, De Vries Konstruktieburo en KVMC sloegen de handen met succes ineen en mogen hun plannen het komende jaar ten uitvoer brengen. Voor de samenwerkende partijen was het overigens een race tegen de klok om het definitieve voorstel op tijd te kunnen overhandigen aan de besturen van Okidoki – de stichting die kinderopvang in s-Gravenzande verzorgt – en de Eben Haëzerschool. ,,We hebben inderdaad op korte termijn een plan moeten indienen, zegt Timo Stuij, planontwikkelaar van Bouwbedrijf De Vries en Verburg. ,,Tussen het moment waarop de prijsvraag werd uitgeschreven en het inleveren zat zes weken, zónder dialoogfase met de opdrachtgevers. Snel schakelen. Volgens Stuij was het voor De Vries en Verburg, RoosRos en KVMC dus een kwestie van snel schakelen om een mogelijk winnend voorstel in te dienen: ,,In de vormfase hebben we het schetsontwerp en de visie van de opdrachtgever gezien. We hebben de hoofdvorm van de ontwerpen vastgehouden en zijn toen in een rap tempo aan de slag gegaan. Spitsuur. Voor architect Henk de Gelder van RoosRos was het de weken voor inlevering van het hele project, dat het midden hield tussen een bouwteam en design & construct, dus spitsuur: ,,Ondanks dat we iets langer de tijd kregen hebben we nauw samen moeten werken met de partijen. Eigenlijk waren we er vrij snel uit hoe we het wilden hebben. Niet in de laatste plaats om de inzet van architect De Gelder, zegt KVMCs adjunct-directeur Theo Versluis: ,,Wat sterk was, was dat we op architectonisch gebied ter plekke naar een oplossing konden zoeken.. Uiteindelijk lukte het De Gelder om een bouwkundig ontwerp te maken waar ook De Vries en Verburg en KVMC zich in konden vinden: ,,We hebben gekeken naar wat er beter kon in het plan. Op die manier gaat het plaatje wat meer leven, aldus De Gelder. Winnaar. Ook de opdrachtgevers bleken na iets meer dan zes weken overtuigd, want na een voorverkiezing bleven De Vries en Verburg, RoosRos en KVMC over met nog twee andere kanshebbers. Uiteindelijk won onze inschrijving, die alleen al op architectuur een hoge score haalde, ruim. Stuij: ,,Het is in zon traject belangrijk dat je naar elkaar luistert en niet alleen maar bezig bent met je eigen zaken. De kracht van deze samenwerking was dat we naar elkaar luisterden. Beleving. Volgens architect De Gelder ligt er nu een ontwerp dat stedenbouwkundig goed in elkaar steekt: ,,Qua massa is het schoolgebouw vriendelijker geworden en past het beter bij het kind. Hierdoor is de beleving van het schoolgebouw toegenomen. Ook inpandig is de hand van RoosRos zichtbaar: ,,De koppeling van de ruimtes is beter geworden en daarnaast is de zichtbaarheid toegenomen. We hebben de visie van de school op het gebied van lokaalindeling gevolgd en op de eerste verdieping zijn vier lokalen te vinden. KVMC. Het installatietechnische deel valt uiteraard in handen van KVMC. ,,Een schoolgebouw is weer iets heel anders dan een verpleeghuis of fabriek, zegt Versluis. ,,Bij het ontwerp is het de kunst om een optimaal ontwerp te vinden wat past bij het gebouw, het gebruik van het gebouw en de eisen die aan het comfort gesteld worden. Kenmerkend voor een school is de snel wisselende warmtelast bij binnenkomst van de leerlingen, als er bijvoorbeeld 30 laptops aangezet worden. Er moet dus een installatie gekozen worden die hier snel op kan reageren. Bovendien moeten de vertrekken goed geventileerd worden. Met name om deze redenen is gekozen voor een all air luchtverwarmings- en koelsysteem.. Andere technische systemen die KVMC voor haar rekening neemt zijn de verlichting, data en inbraak- en brandbeveiliging. De externe lamellen zijn een ander idee van KVMC: ,,Met deze bouwkundige truc zorg je er voor dat de zon in de winter in het klaslokaal komt, terwijl die in de zomer – als die hoger staat – buiten wordt gehouden. 3 juli 2015. Versluis is namens KVMC tevreden over de samenwerking: ,,Zowel de samenwerking met RoosRos als De Vries en Verburg liep goed. Door eerdere goede projecten die dat laatste bedrijf met succes heeft voltooid, hadden we in het voortraject al een voorsprong. Bouwbedrijf De Vries en Verburg is een betrouwbaar bedrijf.. Stuij, die weet dat het nieuwe schoolgebouw op 3 juli 2015 opgeleverd moet zijn, op zijn beurt: ,,Met RoosRos hebben we al meer projecten succesvol afgerond, maar met KVMC was het de eerste keer. KVMC heeft krachtig opgetreden in het voortraject.

Onze blogs