KVMC is benaderd door een Nederlandse private beleggingsmaatschappij met het verzoek om drie woongebouwen van het project Rustenborch te Oegstgeest te beoordelen op de bouwtechnische- en installatie technische kwaliteit aangezien zij met de ontwikkelende partij in de laatste fase van de verkooponderhandeling zaten.

Gezien het status waarin de onderhandeling zich bevonden was het noodzakelijk om binnen enkele dagen een quick-scan uit te voeren waarna de onderhandelingen afgerond konden worden. Hiertoe zijn direct enkele bouwkundige en installatie technische adviseurs naar Oegstgeest gegaan om de quick-scan uit te voeren.

KVMC heeft hun bevindingen op papier gezet en heeft daarbij aangegeven welke potentiele risico’s er waren voor de belegger bij de aankoop van de drie betreffende woongebouwen. Op basis van de aangeven risico’s heeft de belegger uiteindelijk zijn besluit genomen.

Locatie: Oegstgeest

Onze blogs