Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Woonmall Alexandrium

Het Alexandrium is met zo’n 136 winkels één van de grootste winkelcentra van Nederland. Het complex naast de A20 beschikt over twee parkeergarages. Parkeergarage Noord, ook wel Schorpioen genaamd, is recent gerenoveerd. In 2009 wordt ook de zuidelijke parkeergarage Zuiderkruis aangepakt.

Aan KVMC is gevraagd een rol te spelen in de renovatie van Zuiderkruis. De garage moet eenzelfde uitstraling krijgen als de noordelijke Schorpioen. Naast de begeleiding van het voortraject en van de uitvoering, waaronder het vervangen van verlichting, schilderwerk en ander bouwkundig werk, heeft KVMC de indeling van de garage onderzocht en gekeken naar mogelijkheden tot optimalisatie. In het geval van Zuiderkruis komt dat neer op het realiseren van meer parkeerplaatsen op hetzelfde oppervlak.

Extra parkeerplaatsen

In de bestaande situatie is plaats voor circa 355 auto’s. Met behulp van bestaande digitale tekeningen in combinatie met het ter plekke doormeten van de oppervlakte heeft KVMC mogelijkheden gevonden twaalf extra parkeerplaatsen te creëren. Voor de exploitant levert die op jaarbasis een omzetverhoging op van ongeveer € 120.000,-, waardoor er een zeer gunstige terugverdientijd aan de renovatie gekoppeld kan worden.

Locatie: Alexandrium

Onze blogs