Stichting schildpaddencentrum Nederland

Een hoogwaardig Schildpaddencentrum moest in Nederland, op professionele wijze en onder optimale omstandigheden, onderdak kunnen bieden aan alle soorten landschildpadden en moerasschildpadden die uit opvang zijn verkregen.

Het reeds bestaande pand was enkele jaren daarvoor gebouwd met als doel een kantoor en magazijnfunctie te herbergen. Ombouwen vanuit deze functie naar een hoogwaardig dierenverblijf was een zeer complexe opgave.

Het object dienden geschikt gemaakt te worden voor opvang van ca 600 stuks waterschildpadden en ca 150 stuks landschildpadden. Kernbegrippen in het programma van uitgangspunten waren:

  • Diervriendelijk;
  • Energiezuinig;
  • Educatief voor de bezoeker.

Binnen het kader van deze kernbegrippen zijn een drietal bassins ontworpen met een totaal volume van ca 100 m³ water. Het water van deze bassins wordt verwarmd, gefilterd en gereinigd door middel van bacteriologische filters, aangevuld met UV-C en het traditionele zandbedfiltering. Tevens zijn er een viertal terraria ontworpen (op basis van de oorspronkelijke werelddelen) waarin in ieder terrarium afzonderlijk het bijbehorende klimaat kan worden gesimuleerd middels luchtverwarming, stralingsverwarming etc.

De goede werking van de installatie heeft geresulteerd in een diervriendelijke omgeving van kraakhelder water in de bassins, goede leefomstandigheden in de terraria gecombineerd met een laag water- energieverbruik.

Locatie: Alphen aan de Rijn

Onze blogs