Archiparc

Archiparc

Omarmd door de A28 ligt in Utrecht een prachtig aangelegd complex van zeven kantoorpanden, het Archiparc. Deze kantoorpanden herbergen zo’n vijftien bedrijven met 850 parkeerplaatsen. Door toename van het aantal bedrijven en de nieuwbouw van een kantoorpand is er een grote druk komen te staan op de beschikbare parkeergelegenheid. KVMC kreeg de opdracht om parkeerregulatie te onderzoeken en te realiseren.

Onderzoek

Het Archiparc beschikt over een tweetal open parkeergarages en diverse parkeerplaatsen bij de kantoorgebouwen. Individuele toegangsregulatie is kostbaar moeilijk te realiseren. Toegangscontrole via slagbomen op de enige toegangsweg is het beste alternatief. Het risico van stilstaand verkeer op deze doorgaande weg, als gevolg van een te lange rij wachtende auto’s, dient uitgesloten te zijn. Hiervoor is gedurende twee weken een onderzoek uitgevoerd naar het aantal in- en uitgaande verkeersbewegingen per minuut.

Bediening

Met de resultaten uit het onderzoek is in samenspraak met een gespecialiseerd architectenbureau een ontwerp gemaakt.
Werknemers verschaffen zich toegang tot het Archiparc via een elektronische sleutel. Bezoekers kunnen zich bij de slagbomen rechtstreeks melden bij het bedrijf in kwestie. Ieder bedrijf beschikt over een intercom met videobewaking en bediening voor de slagbomen. Met het oog op flexibiliteit en de mogelijkheid om uit te breiden is gekozen voor een infrastructuur op basis van IP.

Realisatie

Voor de realisatie is medewerking van de Gemeente Utrecht essentieel omdat de toegangsweg tot de openbare ruimte behoort. Zaken zoals toegankelijkheid voor brandweer, reinigingsdienst en groenvoorzienig dienen vooraf duidelijk afgestemd te zijn.