Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Brede school Noorderpolder

Direct naast het sportpark Bannink, in de nieuwe wijk Noorderpolder aan de noordrand van Zierikzee, ontwikkelen de gemeente Schouwen-Duiveland, Zeeuwland en Marsaki samen met KVMC (installatieadviseur) en andere betrokken participanten een brede school volgens een bijzonder leer- en speelconcept.

Het vrolijke en kleurrijke gebouw van twee verdiepingen biedt straks onderdak aan de openbare basisschool Theo Thijssenschool uit Zierikzee, een kinderdagverblijf van het Welzijnshuis, buitenschoolse opvang van Kinderopvang de Bevelanden, een peuterspeelzaal, een sportzaal en een multifunctionele ruimte voor welzijnsactiviteiten. Zo ontstaan heel veel mogelijkheden om kinderen van kleins af aan, totdat ze naar het voortgezet onderwijs gaan, een goede doorgaande ontwikkeling en begeleiding te bieden.

De onderlinge samenwerking wordt nog verder uitgebreid door ook andere organisaties, waaronder de omringende sportverenigingen, bij de brede school Noorderpolder te betrekken. Sport, bewegen en gezondheid zijn belangrijke thema’s in deze brede school.

Het gebouw zelf en de ruimte er omheen zijn zo bedacht dat het leren en de verschillende andere activiteiten naast elkaar kunnen plaatsvinden, elkaar niet storen maar elkaar juist aanvullen en verrijken.

Midden in de brede school is op de begane grond een podium met tribune voor schoolvoorstellingen. Een boterhammeneiland daar vlakbij is bedoeld voor de kinderen die tussen de middag op school overblijven voor een gezonde verse lunch. Een buitenruimte op de verdieping biedt gelegenheid tot onderwijs en bijvoorbeeld activiteiten van de buitenschoolse opvang op een terras in de buitenlucht. Een sportzaal met voorzieningen en een buitenruimte die uitnodigt tot spel en bewegen maken deze brede school compleet.

De architect in dit project is Rothuizen Architecten uit Middelburg.

Locatie: Schouwen-Duiveland

Onze blogs