Kenmerkend voor het Nederlandse klimaat zijn de – uit oogpunt van comfort – te hoge temperaturen in de zomer en de te lage temperaturen in de winter. KVMC heeft een installatie ontworpen volgens het Cradle to Cradle principe, waarbij optimaal gebruik wordt gebruik gemaakt van dit gegeven. Het teveel aan warmte in de zomer wordt opgeslagen en wordt – zonder dat extra energie wordt toegevoegd – gebruikt in de winter. Het gebouw wordt dus verwarmd zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

Energie opvang

De zuidgevel en het dak van het gebouw fungeren als zonnecollector. In de gevel en de dakbedekking worden leidingen met stromend water aangebracht. Het water in deze leidingen wordt door de zon verwarmd. Neven effect is dat doordat de warmte in de gevel en het dak worden afgevoerd, de vertrekken minder warm worden.

Energie opslag

De in de zomer in de gevels en het dak opgevangen warmte wordt opgeslagen.voor gebruik in de winter. Als deze warmte in water opgeslagen zou worden, zou er een onwaarschijnlijk grote hoeveelheid noodzakelijk zijn. Daarom is niet gekozen voor water, maar voor een Phase Change Material (PCM). Een voorbeeld van een PCM is water, wat bij nul graden van fase verandert van vast naar vloeibaar. (ijs wordt water). Om deze fase overgang van 1 liter water te realiseren is ca 80 maal zoveel warmte nodig dan om 1 liter water 1 graad Celsius in temperatuur te doen stijgen. Voor de opslag van de zonnewarmte wordt een materiaal gebruikt wat bij circa 40 graden van fase verandert. Door gebruik van het PCM blijft de grootte van de buffer waarin de energie wordt opgeslagen, beperkt.

Energie afgifte

Voor toepassing van het concept is een Laag Temperatuur Afgifte warmte systeem noodzakelijk wat al functioneert bij een temperatuur van maximaal 35ºC. Vloerverwarming bijvoorbeeld voldoet aan deze voorwaarde.

Werking van het systeem

In het begin van de zomer is de buffer gevuld met “bevroren” PCM met een temperatuur van circa 20ºC. Gedurende de zomer wordt de PCM buffer verwarmd tot boven de 40ºC, waardoor het materiaal smelt. In de winter wordt de PCM buffer opgeslagen warmte gebruikt voor de verwarming van het gebouw.

De architect in dit project is Saarberg, van der Scheer en Partners. Voor meer informatie aangaande Phase Change Material (PCM), kunt u contact op nemen met ons.

Onze blogs