Casuariestraat

Eén van onze opdrachtgevers kwam bij ons met de vraag om hun pand met energielabel G te verbeteren. Voor de opdrachtgever was het van belang dat minimaal een energielabel C zou worden behaald.

KVMC heeft een aantal voorstellen ter verbetering van het label uitgewerkt en deze verwerkt in een rapportage inclusief een kostenmatrix. Aan de hand van deze rapportage en kostenmatrix heeft de opdrachtgever “eenvoudig” kunnen bepalen met welke investering, welke verbeterslag, ten aanzien van het binnenklimaat en het energielabel, was te behalen. Uiteindelijk heeft de opdrachtgever gekozen voor een pakket aan maatregelen dat ervoor zorgde dat het pand een energielabel A heeft behaald.

Van energielabel G naar A

Bouwkundige aanpassingen: verbetering van de isolatiewaarde d.m.v. HR++ beglazing en voorzetgevels aan de binnenzijde; Installatietechnische aanpassingen: toepassen warmtepomp t.b.v. koelen en verwarmen, bestaande HR ketels hergebruiken, HF verlichting toepassen en aanwezigheidsdetectie voorzien.

Het samenspel van zowel de bouwkundige als installatietechnische verbeteringen hebben binnen een bestaand gebouw tot een A-label geleid. Grote verbeteringen ten opzichte van een energielabel kunnen over het algemeen alleen behaald worden middels ingrijpende veranderingen. Dit is hier dan ook gebeurd.

Het betreft een kantoorgebouw uit de jaren ‘70 aan de Casuaristraat 5 te Den Haag. Deze vorm van duurzame gebouw optimalisatie, is een specialiteit van KVMC.

Locatie: Den Haag

Onze blogs