Corio Center

Corio Center te Heerlen is een overdekt winkelcentrum bestaande uit twee winkelniveau’s met daarboven gelegen woningen. In het naastgelegen gebouw bevindt zich de parkeergarage dat in directe verbinding staat met de lifthal van het winkelcentrum. Corio Nederland BV is als eigenaar en beheerder non-stop bezig het winkelcentrum up-to-date te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Eén van de drie entrees van het winkelcentrum bestond uit een tourniquet die regelmatig in storing viel. Dit leidt tot een mindere doorstroom van bezoekers en derhalve een minder klantenaanbod voor de winkeliers.

Corio heeft KVMC benaderd het vervangen van de tourniquet te verzorgen. Overleg met de architect, diverse adviseurs, uitvoerende partijen en overheidsinstanties heeft ertoe geleid dat de werkzaamheden in een zeer kort tijdsbestek zouden plaatsvinden. Overlast voor bezoekers en winkeliers moesten tot een minimum worden beperkt.

Een goede voorbereiding, goede communicatie en een gemotiveerd bouwteam heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de werkzaamheden naar tevredenheid van zowel de eigenaar als de winkeliers zijn afgerond en opgeleverd.

Locatie: Heerlen

Onze blogs