De Hobbitstee

Voor één schoolgebouw waarin een drietal scholen zijn gehuisvest heeft KVMC een Energie en Binnenmilieu advies uitgevoerd. Deze EBA’s worden gebruikt als leidraad voor subsidieaanvragen ter verbetering van het energie en binnenklimaat onder het programma ‘frisse scholen’ van de overheid.

De basisscholen Howiblo (Katholieke basisschool), Graaf Jan van Montfoortschool en de Hobbitstee zijn gezamelijk gehuisvest in een schoolgebouw met 28 lokalen. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op dit moment een energielabel G scoort. Als de door ons aangedragen verbeter punten, welke binnen de subsidiegrens vallen worden doorgevoerd, zal het schoolgebouw een energielabel D scoren. Dit is een enorme prestatie gezien het budget wat hiervoor beschikbaar is gesteld door de overheid.

Voor meer vragen aangaande EBA of frisse scholen, kunt u met ons contact opnemen.

Locatie: Montfoort

Onze blogs