Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

De Nieuwe Hallen Fase 2

Met fase 2 van De Nieuwe Hallen krijgt het bedrijventerrein van de Binckhorst een verdere transformatie naar een aantrekkelijk woon-werkgebied. De plannen sluiten perfect aan bij deze ambitie en dragen bij aan het creëren van een levendige gemeenschap waar wonen, werken en recreëren samenkomen.

Het project is ontworpen door Mei Architects en ingenieursbureau KVMC is verantwoordelijk voor een integraal ontwerp op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid. Nadat we onze expertises hebben mogen inzetten voor de eerste twee torens mogen wij ons nu weer inzetten voor fase 2 van De Nieuwe Hallen.

Het project De Nieuwe Hallen Fase 2 gaat over een nieuwe functie voor de bestaande hallen aan de Melkwegstraat/Saturnusstraat. En de toevoeging van 234 woningen (30% sociaal en 20% middelduur). De ruimte tussen de hallen wordt openbaar.

De bouw start naar verwachting midden 2025.

Locatie: Den Haag

Onze blogs