Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

De Schuur

Voor het nieuwbouw project de Schuur te Dordrecht is KVMC ingeschakeld door Assink Vastgoed Projectontwikkeling B.V. om het project zo duurzaam mogelijk te ontwerpen.

AVP ontwikkelt al meer dan 12 jaar projecten met een specialisatie voor woningbouw op het gebied van Duurzaam Bouwen en energiebesparende maatregelen.

Het bouwplan omvat de bouw van een zorgcomplex met wooneenheden voor 20 mensen met een verstandelijke beperking. De toekomstige bewoners worden 24 uur per dag begeleid door ASVZ uit Sliedrecht: een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.

Het gebouw zal qua architectuur en materialisering ingepast worden in de bestaande omgeving, rekening houdend met het karakter en de uitstraling van de buurt. Op de locatie wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen, de bestaande openbare parkeerplaatsen zullen worden behouden.

KVMC levert in dit project technische oplossingen waarbij rekening gehouden wordt met de toekomstige gebruikers van dit prachtige nieuwbouw project.

Locatie: Dordrecht

Onze blogs