Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

In opdracht van de Hervormde Stichting Bejaardenzorg Capelle aan den IJssel verzorgt KVMC de consultancy en het projectmanagement het nieuwe zorgcomplex van de Stichting. Het complex bestaat uit ongeveer 92 zorg- en verpleegunits en 133 zelfstandige woningen.

Maatschappelijke veranderingen en de toenemende vraag van de overheid om transparantie, eigen verantwoording en efficiëntie, heeft er toe geleid dat de zorg­sector al geruime tijd in beweging is. Voor veel zorginstellingen betekent dit in het kader van omgekeerde integratie en vastgoedbeheersing een noodzakelijke herontwikkeling van hun instellings­terrein. Zo ook op het terrein van verzorgingshuis De Vijverhof; eigendom van de Hervormde Stichting Bejaardenzorg in Capelle aan den IJssel. De Vijver­hof realiseert naast haar Intramurale huisvesting en zorginfrastructuur ook huisvesting voor zelfstandig wonende ouderen voor de vrije markt. Deze laat­ste groep kan desgewenst terugvallen op gepaste zorgverlening.

Een bouwproces zoals bij de Vijverhof is complex. De betrokkenheid en samenwerking van meerdere stichtingen en diverse partijen bij het doorlopen van de vele en langdurige procedures is nog maar het begin. Bijvoorbeeld de gemeente, het College Bouw Zorginstellingen, het zorgkantoor, regionale overheden en andere bepalende en belanghebbende instanties. Daarnaast is er ook nog de plicht tot Europees aanbesteden. Deze taken komen naast de bij bouwprojecten gangbare aansturing en bewa­king van ontwerpende, adviserende en uitvoerende partijen en de integratie van interne processen van de zorginstelling.

Wat het project De Vijverhof zo boeiend maakt, is dat de nieuwbouw op een aantal plaatsen vrijwel direct naast het gedeeltelijk gesloopte, bestaande verzorgingshuis plaatsvindt. De Vijverhof heeft er namelijk voor gekozen om de cliënten zo lang moge­lijk in hun vertrouwde omgeving te laten huisvesten. Om dit proces op bijvoorbeeld onderdelen als sloop, omleggen infrastructuur, bouwlogistiek en veiligheid te stroomlijnen, ondersteunt KVMC de Hervormde Stichting Bejaardenzorg volgens het principe van interdisciplinair projectmanagement op meerdere gebieden vanaf ontwerp tot uiteindelijke oplevering. Ook vernieuwende technieken zoals betonkern activering, aardwarmte gekoppeld met warmtepompen zijn in de onderzoeksfase onderzocht en deels geïntegreerd. KVMC is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het integrale bouwproces en eindverantwoordelijk voor het gehele project.

Diverse varianten

In het voorontwerptraject zijn er berekeningen gemaakt van diverse varianten van het gebouw en de bijbehorende installaties. Op basis van simulaties werd berekend welke installaties bij welke uitvoering nodig zouden zijn. De belangrijkste conclusie was de noodzaak van koeling. Op basis van deze simulaties met de voor- en nadelen, de geraamde investering en exploitatiekosten en ons advies kon de opdrachtgever een gefundeerde keuze maken voor het glaspercentage in het gebouw en de installaties.
Beton Kern Activering (BKA).

Uit het onderzoek kwam Beton Kern Activering (BKA) in combinatie met centraal gekoelde ventilatielucht naar voren als de meest voordelige keuze met optimale temperatuur-beheersing. Omdat BKA een traag reagerend systeem is, hebben wij geadviseerd het glaspercentage te beperken en aanvullend paneelradiatoren te plaatsen in de zorgunits.

Duurzame opwekking

KVMC onderzoekt ook of door middel van duurzame opwekking van verwarming en koeling de exploitatiekosten verder teruggebracht kunnen worden. In opdracht van de HSB bekijken we of de duurzame opwekking in de vorm van Lange Termijn Energie Opslag in de bodem in combinatie met warmtepompen en warmtekrachtkoppeling economisch haalbaar is.

Locatie: Capelle aan den IJssel

Onze blogs