Duiker Combustion B.V. uit Kwintsheul is gespecia­liseerd in het ontwerpen, leveren en installeren van verbrandingssystemen voor vloeistof en gasachtige brandstoffen voor olieraffinaderijen, petrochemische industrie, farmaceutische industrie en in het bewer­ken van natuurlijke gassen en bemestingindustrieën wereldwijd.

Duiker Combustions B.V. heeft KVMC gevraagd onder­steuning te bieden in de vorm van directievoering en bouwtoezicht bij de realisatie van ca. 1.000 m² kan­toorruimte en ca. 500 m² werkplaats. KVMC bewaakt vanuit het interdisciplinair projectmanagement de belangen van de opdrachtgever door te controleren op de kwaliteit van zowel de bouwkundige als instal­latietechnische onderdelen. Daarnaast controleer KVMC de volledige omvang van de overeenkomst met ontwikkelaar WING B.V. met betrekking tot het te realiseren object. Kort gezegd, we zorgen dat de klant krijgt wat hij heeft gekocht.

Directievoering is een rol van KVMC die verder gaat dan uitsluitend kwaliteitsbewaking. Het aansturen, coördineren en informeren van de bouwteam-part­ners waarbij de werkzaamheden worden bewaakt op tijd, geld en kwaliteit is een beknopte omschrij­ving van die rol. De toezichthouder moet over vol­doende ervaring, kennis en vaardigheden beschikken om zijn rol als opzichter in de praktijk goed en naar tevredenheid te kunnen uitvoeren. Dit betekent in de praktijk dat een goede samenwerking tussen directievoerder en toezichthouder van doorslaggevend belang is. KVMC heeft zelf geen toezicht­houders in dienst maar werkt om deze reden samen met diverse vaste toezichthouders.

Locatie: Kwintsheul

Onze blogs