Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

ERA Flats

De Lewis- en Eliotflat in Rotterdam weer toekomstproof!

KVMC heeft in opdracht van het ERA-flat team (een bouwcombinatie tussen Smits Vastgoedzorg & ERA Contour) een bouwfysisch onderzoek verricht naar het voorgenomen groot onderhoud aan de Lewis- en Eliotflat in Rotterdam Ommoord.

De ERA-flats, waar deze twee flats ook onderdeel van uitmaken, vormden in de jaren zestig en zeventig een geweldig antwoord op de naoorlogse kwantitatieve woningnood. De flats, resultaat van slimme engineering en een industrieel bouwproces, konden in een hoog tempo worden gerealiseerd en hielpen grote groepen mensen aan goede, betaalbare woonruimte. Spraakmakend in die tijd! Alleen al in de wijk Ommoord zijn volgens dit systeem ruim 3000 flatwoningen gebouwd. Na 47 jaar zijn de in totaal 352 flatwoningen inclusief de garages van Lewis en Eliot toe aan een nieuwe toekomst.

Het bouwfysisch onderzoek van KVMC is gericht op alle akoestische en energetische ingrepen die nodig zijn bij het grootschalig onderhoud. Er is integraal bekeken in hoeverre de werkzaamheden consequenties hebben op het brandveiligheidsniveau, zowel na oplevering als tijdens de bouw. Vanzelfsprekend is op detailniveau ondersteund bij het positioneren van na-isolatiemaatregelen, gelet op de veelvoorkomende vochtproblematiek in dergelijke gevallen. Waar noodzakelijk werden de relevante bouwfysische aspecten onderworpen aan een Bouwbesluittoets. De resultaten uit het onderzoek zijn het uitgangspunt voor de werkzaamheden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van KVMC bij bouwfysische onderzoeken? We staat u graag te woord!

Locatie: Rotterdam

Onze blogs