Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is gevestigd op campus Woudestein. In 1970 is de campus in gebruik genomen als thuishaven voor de universiteit. Door het steeds groeiend studentenaantal is ook de campus zich vanaf 1970 blijven uitbreiden.

Onder de noemer “Campus in ontwikkeling” wordt momenteel op verschillende locaties gewerkt aan de realisatie van de eerste fase van het masterplan en is een begin gemaakt met de volgende fase die tot 2016 zal duren.

Medio april 2013 heeft Ingenieursbureau Multical, nadat het bij de daaraan voorafgaande in­schrij­ving het hoogste aantal punten is behaald, van het Facilitair Bureau van de Erasmus Univer­si­teit Rot­terdam opdracht gekregen voor een adviesrol gedurende het gehele proces (van PvE tot en met op­levering). Deze opdracht omvat de renovatie van de 5e t/m 8e verdieping van het uit 1990-1992 daterende fa­cul­teits­­gebouw M op de Campus Woudestein.

Multical zal, als leidinggevende van het adviseursteam tezamen met een constructeur en KVMC zorgdragen voor de total engineering. Het adviseursteam zal zich voornamelijk bezighouden met de installatietechnische-, de gebouwkosten- alsmede de besteksadvisering. Het uiteindelijke doel is de huidige cellenstructuur van het gebouw om te vormen naar een indeling waarin het Flexibel Wer­ken teogepast kan wor­den. De oplevering van het project moet begin juli 2014 plaatsvinden.

Locatie: Rotterdam

Onze blogs