FGH bank

Bij de FGH bank in Utrecht werd gebruikgemaakt van een all-air-systeem voor verwarmen, koelen en ventileren. Om het energieverbruik te beperken, werd de gebruikte lucht gerecirculeerd. De bank wilde hier vanaf stappen en vroeg KVMC de mogelijkheden te onderzoeken.

Oplossingen

Binnen het ontwerp stond, naast het beperken van de Total Costs of Ownership, het beperken van de CO2-uitstoot centraal. KVMC onderzocht het volgende:

  • De diverse vormen van warmteterugwinning uit de retourlucht, zoals twincoils, sorptie warmtewielen en hoog rendement accumulatoren;
  • Voor de bevochtiging zijn de exploitatiekosten vergeleken van elektrische en gasgestookte stoombevochtiging en adiabatische hybride bevochtiging;
  • De haalbaarheid van Lange Termijn Energie Opslag in de bodem en adiabatische koeling;
  • De mogelijke combinaties van bovengenoemde oplossingen.

Kosten en baten

De meest energiezuinige oplossing bleek de Lange Termijn Energie Opslag in combinatie met warmtepompen, hoog rendement accumulatoren en adiabatische bevochtiging. Echter de totale kosten over 15 jaar waren hierbij het hoogst.

Daarom is uiteindelijk gekozen voor luchtbehandelingkasten met geïntegreerde, directe expansiekoelmachines. Voor de warmteterugwinning uit de retourlucht zijn hoogrendement accumulatoren ingezet.

Met dit systeem wordt 79% energie bespaard waarbij tevens de Total Costs of Ownership met 26% zijn teruggebracht. De totale CO2 reductie bedraagd 86%.

Het project is inmiddels opgeleverd, waarbij de luchtbehandeling niet langer dan vier weken uit bedrijf is geweest. Vanwege het energiezuinige karakter van de nieuwe luchtbehandelingskasten is er door KVMC ook een Energie Investerings Aftrek (EIA) aangevraagd waardoor er 11% op bijna de gehele aanneemsom bespaard is.

Locatie: Utrecht

Onze blogs