Gemeentehuis Westland

Gemeentehuis Westland ademt duurzaamheid en transparantie uit

De bouw en exploitatie van het nieuwe gemeentehuis van Westland is definitief gegund aan De Groene Schakel bv. KVMC speelt hierin een belangrijke rol als installatietechnisch-, bouwfysische-, brandveiligheid- en duurzaamsheidadviseur.

Op de Verdilaan komt het Westlands publieks- en bestuurscentrum en aan de Tiendweg een kantoorgebouw voor medewerkers. De nieuwe gemeentelijke huisvesting is duurzaam en zal de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening vergroten.

Wethouder Bram Meijer is uiterst tevreden over de ontwerpen: “Het belooft een indrukwekkend en CO2 neutraal gemeentehuis te worden. Westland krijgt met deze ontwerpen het gemeentekantoor en publieks- en bestuurscentrum dat Westland nodig heeft. Daarnaast passen de ontwerpen binnen de kaders van de gemeenteraad. Het gaat dan onder meer over het beschikbare budget, de functionaliteit van het gebouw en inpassing in de omgeving.”

Piet van Hoeven is trots dat de gemeente Westland gekozen heeft voor VolkerWessels als partner voor de komende 25 jaar. “Na een intensieve periode hebben de consortiumpartners een passend antwoord gegeven op de uitvraag van de gemeente. Met veel enthousiasme en in goede samenwerking met de gemeente zullen wij deze opdracht uitvoeren.”

DBFMO

Bij de aanbesteding is ingezet op een integrale aanbesteding op basis van een Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO) contract. Dit houdt in dat in één aanbesteding, ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en dienstverlening aan één partij worden toegekend. Het contract heeft een duur van 25 jaar. Op deze wijze kan de gemeente haar kerntaak, het bedienen van de burger, uitvoeren terwijl aan marktpartijen de realisatie en exploitatie wordt overgelaten. De start van de bouw is gepland in het 2e kwartaal van 2016, zodat het nieuwe gemeentehuis in de zomer van 2017 haar deuren kan openen.

Transparant en representatief

Architectenbureau cepezed heeft voor de ontwerpen de metafoor van de kas gebruikt, wat van buiten een aantrekkelijk, ingetogen straatbeeld geeft en waar van binnen kleur, leven en innovatieve ontwerpoplossingen tot uiting komen. De opzet van beide gebouwen is in de basis gelijk. Uitgegaan wordt van een generiek systeem van kantoorbeuken die de diverse functies herbergen en qua hoofdopzet functioneel en efficiënt zijn opgebouwd. Deze vrij indeelbare vloeren zijn uitermate geschikt voor het ‘eigentijds werken’.

Verdilaan

In het publieks- en bestuurscentrum aan de Verdilaan wordt de publieksbalie gehuisvest voor burgers en ondernemers. Daarnaast is dit het politieke hart van de gemeente waar de raadsvergaderingen en commissievergaderingen worden gehouden. Deze functies bevinden zich in het houten bestuursmeubel met extra hoge verdiepingen. De uitermate transparante gevel zorgt ervoor dat het meubel letterlijk op het plein staat, waardoor bezoekers zich zeer welkom voelen. Het gebouw heeft drie bouwlagen en is 5.280 m2 groot. In dit gebouw komen 130 werkplekken.

Laan van de Glazen Stad

Het gemeentekantoor voor medewerkers komt aan de Laan van de Glazen Stad. Dit is de nieuwe verbindingsweg tussen de Middel Broekweg en de woonwijk Hoogeland. Deze weg gaat dwars over de locatie waar vroeger het scholencomplex van ISW Tiendweg stond.

Het gemeentekantoor is zakelijk van buiten en van binnen zeer uitnodigend en representatief. Dit gebouw is opgebouwd uit twee kantoorbeuken met daartussen een prachtig, hoog en licht atrium. Een inspirerende werkomgeving waarin ontmoeten en het delen van kennis centraal staan. Het gebouw heeft vier bouwlagen en is 5.660 m2 groot. Er worden 397 werkplekken gerealiseerd in dit gebouw.

Locatie: Westland

Onze blogs