Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Haagse Veste

Voor een buitenlandse belegger heeft KVMC onderzoek gedaan naar de huidige bouwkundige en installatie technische staat van het gebouw. Het gebouw bestaat uit circa 37.000 m2 BVO en is gebouwd in 1998. Het gebouw is ontwikkeld als single-tenant gebouw maar leent zich door zijn vorm uitstekend voor meerdere huurders. De belegger wil het gebouw herpositioneren in de markt door onder andere het gebouw energetisch te upgraden naar huidige maatstaven, dit zowel op bouwkundig als installatie technisch gebied. Daarnaast heeft KVMC ook gekeken naar de mogelijkheden om het gebouw aan te passen tot een multi-tenant gebouw.

Verschillende varianten om het energielabel naar een A-niveau te tillen zijn uitgewerkt en voorzien van een financiële onderbouwing. Het onderzoek met daarin de verschillende uitgewerkte varianten worden op een dusdanige wijze gepresenteerd dat een directie op basis van de rapportage een afgewogen besluit kan nemen omtrent eventuele vervolgstappen.

Locatie: Den Haag

Onze blogs