Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

In het Voor Ontwerp hebben wij de (fysieke) mogelijkheden onderzocht om met behoud van het originele karakter van het gebouw, te voldoen aan kwaliteitsklasse A van ISSO publicatie 89 “binnenklimaat scholen”, waarbij per leerling tenminste 40 m³/h ventilatie lucht tochtvrij toegevoerd dient te worden. Het toevoeren van ventilatielucht via de bestaande roosters in de kozijnen was hierbij door het huidige verkeerslawaai geen optie.

Ontwerp

Door de oude natuurlijke ventilatieschachten te gebruiken voor de toevoer van voorbehandelde lucht en de deze via verdringsroosters in de vertrekken toe te voeren is voorkomen dat er op de verdiepingen uitgebreide kanalenstelsels aangebracht moesten worden. Met keuze van deze techniek wordt optimaal geventileerd, er wordt geen afbreuk gedaan aan het oorspronkelijke karakter van het Historische schoolgebouw. Om de zolderverdieping te voorzien van ventilatie zijn tussen de oude spanten kanalen in het zicht aangebracht en is de dakconstructie in de oorspronkelijke staat gerespecteerd.

Duurzaam

Toen KVMC opdracht kreeg voor het ontwerp van de installaties is ter plaatse een inventarisatie gedaan, er is gekeken naar de mogelijkheden voor hergebruik van de functies van het gebouw. Om deze reden hebben wij de bestaande oorspronkelijke ventilatieschachten welke niet meer werden gebruikt letterlijk ‘nieuw leven’ in geblazen. Samen met de architect is naar oplossingen gezocht om alle techniek te ‘verstoppen’ in bestaande schachten. We hebben dus gezocht naar oplossing om het ontwerp van het schoolgebouw en de voorzieningen zo optimaal mogelijk te benutten zonder afbreuk te doen aan de schoonheid van een gebouw. Vanuit onze visie is er niks zo duurzaam als het hergebruiken van de oorspronkelijke functies van het gebouw.

De architect van dit project is Dhr. ir. H.J Zwerus van Architectenbureau Roos en Ros.

Locatie: Dordrecht

Onze blogs