Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Internationale School Den Haag

KVMC verwerft opdracht Internationale School Den Haag. KVMC is geselecteerd als installatietechnisch en bouwfysischadviseur voor de uitbreiding van de internationale school in Den Haag.

De uitbreiding bestaat uit een nieuwbouw van een (semi) separaat gebouw ten behoeve van de afdeling Primary. Door gebrek aan ruimte in het huidige gebouw zijn er de afgelopen jaren diverse tijdelijke noodgebouwen geplaatst op het terrein. De beoogde grootte van de uitbreiding zal maximaal 3.750 m2 (BVO) bedragen, bestaande uit een lesgebouw voor de Primary in 3 bouwlagen en een gymnastiekgebouw in 1 bouwlaag. De uitbreiding zal door middel van een entreegebouw worden gekoppeld aan het huidige gebouw. Het gehele project zal in BIM (Revit) worden uitwerkt. Ingenieursbureau Multical is verantwoordelijk voor het totale (Bouw)projectmanagement van initiatief tot exploitatie.

 

Locatie: Den Haag

Onze blogs