Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Koningsplein

Steeds vaker wordt KVMC gevraagd om adviezen uit te brengen in oudere vaak monumentale panden. Juiste de integrale kennis (techniek en bouw) maakt het voor KVMC mogelijk om te komen tot adviezen die bijdragen aan de waarde van het pand. KVMC is bekend met de bouw en technische (on)mogelijkheden binnen monumenten of gebouwen met een historisch karakter. Onder het motto “Renovatie, de bouw opgave voor de toekomst” is KVMC hard op weg een specialist te worden als het gaat om oudere panden en gebouwen. Een mooi projectvoorbeeld is het monumentale appartementen complex koningsplein te Maastricht.

Het monumentale appartementen complex in Maastricht dient momenteel als huisvesting voor voornamelijk studenten. De centraleverwarmingsinstallatie en warmwater bereiding zijn gezien de leeftijd aan vervanging toe. Echter in verband met de ontwikkelingen van de A2 traverse is niet duidelijk wat de functie van het pand over 8 jaar zal zijn.

Ballast Nedam heeft KVMC gevraagd een advies uit te brengen ten aanzien van de warmtevoorziening voor de komende 8 jaar. KVMC heeft de bestaande technische en bouwkundige situatie in kaart gebracht. Aan de hand van deze opname heeft KVMC een rapportage opgesteld uitgaande van een total cost of ownership over 8 jaar.

Locatie: Maastricht

Onze blogs