KPN Amersfoort

Voor één van onze opdrachtgevers heeft KVMC maatwerkadvies mogen leveren voor het kantoor van KPN aan de stationsstraat in Amersfoort.

Maatwerkadvies
Voor dit kantoorgebouw heeft KVMC maatwerkadvies mogen leveren met betrekking tot verduurzaming van het kantoor. KVMC mocht een model maken voor warmtepompen en deze zijn ook toegepast.

KVMC als integraal adviseur
Binnen dit project werkt KVMC als integraal adviseur. Het leveren van integraal advies betekent dat onze collega’s samen op een groot deel van onze vakdisciplines adviseren, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de andere disciplines. Zo is er een model opgesteld voor het uitwerken van het maatwerkadvies. Deze is tevens overgenomen en gebruikt om de warmteverlies en koellast te berekenen, waardoor de genomen maatregelen accurater konden gemaakt en de opdrachtgever een accurater beeld te kunnen geven over de te installeren installaties.

Locatie: Amersfoort

Onze blogs