Lange Vijverberg

Het project Lange Vijverberg is een kantoorgebouw gelegen aan de Lange Vijverberg 3 in Den Haag met uitzicht op de Hofvijver.

Het gebouw bestaat uit twee delen, een monumentale voorbouw en een medio 1990 aangebouwd achterdeel. Het monumentale deel bestaat uit vijf bouwlagen, inclusief kelder en een dakverdieping. Het achterste gedeelte, de “nieuwbouw”, bestaat inclusief de kelder en de dak- (technische)verdieping uit zes bouwlagen. Het gebouw telt ruim 8.600 m2 en ten tijde van de opdracht voor KVMC stonden de verdiepingen leeg.

Om het gebouw weer verhuurbaar te maken voor de huidige markt, heeft de gebouweigenaar, een Duitse vastgoedbelegger, KVMC de vraag gesteld om de huidige staat van het gebouw te bepalen en om aan te geven met behulp van welke maatregelen het gebouw verbeterd kan worden. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

  • Het opstellen van een rapport waarin de bouw- en installatietechnische staat van het gebouw is omschreven;
  • Het opstellen van een meetstaat om de Verhuurbare Vloer Oppervlak (VVO) van het gebouw conform de NEN 2580 te bepalen;
  • Het verrichten van een EPA maatwerkadvies met bijbehorend certificaat. Tevens het maken van een investeringsraming behorende bij de aangedragen maatregelen.
Locatie: Den Haag

Onze blogs