Nieuwe Haagse Passage

Multi Vastgoed en AM, als ontwikkelingsmaatschappij Spuimarkt CV, realiseren in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag de Nieuwe Haagse Passage in de binnenstad van Den Haag. Het plan omvat ca.10.500 m² winkels en het Suite Novotel met 118 kamers (onderdeel van Accor Hotels Nederland.) De oplevering staat gepland in 2014. Het ASR Dutch Prime Retail Fund, het onlangs gelanceerde Nederlandse Winkelfonds van ASR Vastgoed Vermogensbeheer, is eigenaar van de winkels. Accor Hotels Nederland is eigenaar van het hotel. Hier zullen zij het eerste Suite Novotel van Nederland vestigen, een 4-sterren hotel dat uitermate geschikt is voor langere hotelverblijven. Met de realisatie van de Nieuwe Haagse Passage is een investering gemoeid van ca. 80 miljoen euro. De Nieuwe Haagse Passage maakt een kwalitatief hoogwaardige verbinding tussen de Grote Marktstraat en de Spuistraat en sluit naadloos aan op de bestaande Haagsche Passage.

Integrale rol KVMC

ASR wordt de eigenaar van het winkelgebied en heeft KVMC ingeschakeld voor de begeleiding van de realisatie. De begeleiding vanuit KVMC omvat de bouwkundige en installatietechnische controle op de contractstukken en kwaliteit van het gerealiseerde.

Grootschalige vernieuwingsoperatie

De Nieuwe Haagse Passage wordt het volgende hoogtepunt van de grootschalige vernieuwingsoperatie rond de Grote Marktstraat, van oudsher een belangrijke doorgaande route met prestigieuze winkelketens en een hoog voorzieningenniveau. Met de herinrichting van de Grote Marktstraat wordt binnenkort begonnen.

Winkelformules

De winkelformules in de Nieuwe Haagse Passage zullen een mix vormen van nationale en internationale toonaangevende retailers. The Sting en Parfumerie Douglas zijn reeds gecontracteerd. Daarnaast keren Intertoys en Miss Etam terug. Door deze ontwikkeling zal de binnenstad haar positie ten opzichte van diverse grootschalige winkelcentra in de Haagse regio verder versterken, maar ook haar positie als hoteldestinatie verbeteren voor nationale en internationale reizigers.

Transparant gebouw

Het concept voor de Nieuwe Haagse Passage is van T+T Design, het in-house ontwerpbureau van Multi Vastgoed. Architect Bernard Tschumi heeft het concept verder uitgewerkt en heeft een licht, open en transparant gebouw ontworpen. De passage krijgt een glazen kap van circa vijftien meter hoog.

Duurzaamheid

Multi, AM en ASR VV hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een duurzame stedelijke structuur voor de binnenstad van Den Haag te creëren. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een BREEAM-NL Nieuwbouw Good ontwerpcertificaat voor het winkelgedeelte van de Nieuwe Haagse Passage. De duurzame speerpunten bij het project zijn de BREEAM-NL onderdelen: management, energie, transport, afval, landgebruik, ecologie en vervuiling. Daarnaast draagt de realisatie van Nieuwe Haagse Passage bij aan het vasthouden van de koopkracht en het stimuleren van de lokale werkgelegenheid. Met de realisatie van de Nieuwe Haagse Passage wordt de locatie van het voormalige gebouw van Marks & Spencer getransformeerd tot een moderne passage met winkels en een hotel.

BREEAM

BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) is internationaal en zeker in Europa het meest gerespecteerde en bekende duurzaam bouwen label. De Nederlandse versie van dit label (BREEAM-NL) is in oktober 2009 gelanceerd door de Dutch Green Building Council (DGBC). De DGBC borgt de onafhankelijkheid, kwaliteit en objectiviteit van het keurmerk. BREEAM-NL Nieuwbouw is een zeer complete beoordelingsmethode om de duurzaamheid van nieuwe bouwwerken en grootschalige renovaties te bepalen. BREEAM-NL is een zeer ambitieus keurmerk aangezien de minimale score “Pass” al ruim ligt boven de wettelijke eisen van het Bouwbesluit.

Locatie: Den Haag

Onze blogs