Het project Orbis Medical Center omvat de nieuwbouw van een ziekenhuis op de grens van Sittard en Geleen, aangevuld met een stadspark en een parkeergarage voor 1100 auto’s. De combinatie van park en garage heeft KVMC Parking Solutions aangegrepen voor de bouw van een innovatieve en ecologisch verantwoorde constructie.

Open en groen

De garage onder het ziekenhuis heeft twee parkeerdekken, die door middel van taluds open gegraven zijn. Zo ontstaat een ondergrondse parkeervoorziening met dezelfde technische eigenschappen als een bovengrondse, open garage. De schuin aangelegde taluds zijn als stadspark ingericht met grasvelden, berkenbomen en perken. De wijze waarop de taluds zijn gepositioneerd, zorgt voor een natuurlijk toevoer van verse lucht. Al bij windstilte ontstaat er voldoende spoeling om de luchtkwaliteit in de garage op peil te houden zonder gebruik te hoeven maken van zware ventilatie-installaties.

Besparing

Deze constructie levert niet alleen een enorme bezuiniging op de bouwkosten op, maar komt ook neer op een aanzienlijke milieubesparing. Naast het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, is dit de eerst bekende constructie van een open garage, die ondergronds is aangelegd.

Locatie: Nijmegen

Onze blogs