KVMC heeft voor een buitenlandse belegger het gebouw Oval Tower te Amsterdam onderzocht naar de mogelijkheden op het gebied van energetische verbetering en het verlagen van de CO2 uitstoot als gevolg van de exploitatie. Hiertoe is het gebouw op zowel bouwkundig- als installatie technisch gebied in beeld gebracht om vervolgens de verschillende mogelijkheden te onderzoeken.

Een dergelijk onderzoek wordt door de 2 afzonderlijke afdelingen binnen KVMC uitgevoerd waarna deze uitkomsten over elkaar heen worden gelegd om hieruit één of meerdere integrale oplossingvarianten te destilleren. De afstemming tussen bouw in installatie vindt derhalve reeds in een zeer vroeg stadium plaats waardoor overlappingen of hiaten in een vroeg stadium voorkomen kunnen worden.

De rapportage met de verschillende integrale varianten worden op een dusdanige wijze gepresenteerd dat de rapportage als management informatie gebruikt kan worden om besluitvorming bij een opdrachtgever mogelijk te maken.

Locatie: Amsterdam

Onze blogs