Poseidon

Er zijn al enige tijd klachten over het functioneren van de klimaatinstallaties van kantoorgebouw Poseidon (groot 10.000 m²). Daarnaast is er de vraag gesteld of de installaties energiezuiniger uitgevoerd kunnen worden c.q. of er mogelijkheden zijn het gebouw een beter energielabel te geven.

In opdracht van Horizon heeft KVMC de werking van de klimaatinstallaties onderzocht en hebben wij een EPA Maatwerk advies verzorgd. Door zowel de onderhoudstatus van de installaties, de huidige prestaties als het energiegebruik in één onderzoek te combineren wordt optimaal inzicht verschaft in de mogelijkheden van het gebouw en de installaties.

In een matrix zijn op overzichtelijke wijze aanbevelingen aangaande de verbetering van het comfort, het onderhoud en de energiebesparingsmaatregelen met de daarbij behorende energielabelverbeteringen weergegeven.

Locatie: Den Haag

Onze blogs