Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Proeftuin Erasmusveld

Proeftuin Erasmusveld is in vele opzichten een bijzondere wijk. De manier van ontwikkelen, de wijze waarop de woningen gebouwd worden, de integrale aanpak van KVMC en natuurlijk het eindresultaat; dit is bewust anders wonen. Bekijk hier de bijzondere aspecten van Proeftuin Erasmusveld.

Medio 2017 heeft ingenieursbureau KVMC middels een intensieve selectiefase de opdracht verworven om het ontwerpteam integraal te adviseren op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid.

Energieleverende wijk

Proeftuin Erasmusveld wordt een energiezuinige wijk met energiezuinige woningen. Per saldo is het gebied energieneutraal; dat betekent dat er minstens zoveel energie wordt gewonnen als er wordt verbruikt. In de wijk wordt energiegebruik geminimaliseerd en de energie die gebruikt wordt is afkomstig van hernieuwbare bronnen.

Minder energie

Hoe doen we dat? In de eerste plaats door de energiebehoefte te verkleinen. Dat begint bij de oriëntatie van de gebouwen, waarbij maximaal rekening is gehouden met de zon. Op die manier wordt optimaal gebruik gemaakt van daglicht en zonwarmte, waardoor minder verwarming of elektrische verlichting nodig is. Ook leveren zonnepanelen dan een hoger rendement. Een ander voorbeeld zijn de natuurlijk geventileerde parkeergarages, die heel veel minder energie verbruiken dan mechanische geventileerde garages.

Geen radiatoren

In de tweede plaats gaan we heel zuinig om met de energie die wél gebruikt wordt. Alle gebouwen hebben een heel hoge isolatiewaarde, zodat er maar weinig energie verloren gaat. Ook hebben de gebouwen een mechanische luchttoevoer, waarbij de (koude) inkomende lucht wordt verwarmd met de warmte van afgevoerde lucht. De woningen in deelplan I van Proeftuin Erasmusveld zijn voorzien van een modern systeem voor Warmte Koude opslag (WKO). Hiermee wordt energie – in de vorm van warmte of juist koude- opgeslagen in de bodem. In de zomer gebruikt het systeem het koele grondwater om het gebouw en de woningen te koelen. In de winter wordt juist opgeslagen warm water uit de bodem gehaald om het gebouw en de woningen mee te verwarmen.

Wel comfort!

Een onderdeel van het WKO systeem is een warmtepomp. Met deze pomp kan elke ruimte worden verwarmd en gekoeld. Ook zorgt de warmtepomp voor het warme (tap)water in elk huis. De warmtepomp zorgt voor een betere luchtkwaliteit, een betere warmteverdeling, en aangename koeling in de zomer. Alle woningen hebben vloerverwarming. Hierdoor zijn er geen radiatoren aanwezig. Door vloerverwarming en –koeling wordt de lucht beter door de woning verspreid. Het is een laag temperatuur-systeem, wat zorgt voor minder energieverbruik dan bij het gebruik van radiotoren.

Niet-fossiele brandstoffen

In de derde plaats zorgen we ervoor dat de energie die benodigd is zoveel mogelijk afkomstig is van niet-fossiele bronnen. De hele wijk is gasloos. Een groot deel van de energie is afkomstig van lokaal opgewekte zonne-energie, die via de zonnepanelen op de daken van de gebouwen wordt verkregen. Op de platte daken van het woongebouw komen zonnepanelen, die energie opwekken. In fase I van Proeftuin Erasmusveld gaat het om ongeveer 1.000 m2 zonnepanelen. Daarmee zou deze groene bron van stroom in ongeveer 50% van de energiebehoefte van de 110 woningen moeten kunnen voorzien. Wonen in Proeftuin Erasmusveld betekent wonen met een veel lagere CO2-footprint en dus ook een veel lagere energierekening!

Proeftuin Erasmushof is een ontwikkeling van BPD, het ontwerp is in handen marco.broekman, LINT landscape architecture and Workshop Architecten, van Wijnen is geselecteerd als bouwteam aannemer.

Binnen dit en vele andere projecten is KVMC betrokken als integraal adviseur. Het leveren van een integraal advies houdt voor ons in dat KVMC-collega’s samen op een groot deel van onze vakdisciplines adviseren, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de andere disciplines. Klik hier indien u meer wenst te lezen over de integrale aanpak van ingenieursbureau KVMC.

Locatie: Den Haag

Onze blogs