Professor Meijerslaan 3

Het kantoorgebouw gelegen aan de Professor Meijerslaan 3 te Amstelveen is jarenlang in gebruik geweest door het bekende BUMA STEMRA. Het originele ontwerp van het object van architectenbureau Quist dateert uit eind jaren ’70. Dit concept was reeds voorzien in, voor destijds, meer dan marktconforme installaties.

Echter de wensen en eisen van hedendaagse kantoren ten aanzien van comfort en klimaat zijn niet meer te vergelijken met destijds geldende eisen en wensen.

Ten gevolge van bovenstaande is aan KVMC gevraagd om binnen het oude ontwerp en de bouwkundige upgrading een hedendaagse, meer dan marktconforme, installatie te ontwerpen.

Het installatie technische concept diende geschikt te zijn voor een zeer breed pallet van gebruikers. Te denken valt hierbij aan: “normaal” kantoorgebruik, Callcenter, multi-tennantgebouw etc.

De upgrading betrof qua bouwkunde met name het toevoegen van extra daglicht. Dit is gerealiseerd door lichtschachten van ca 65m² per verdieping per kern aan het gebouw toe te voegen. Deze extra daglichttoetreding geeft qua gebruiksgenot (voor de toekomstige gebruikers) en qua uitstraling een zeer grote verbetering in het concept.

Ten aanzien van de installatietechniek betroffen de opgewaardeerde uitgangspunten met name een hogere koelcapaciteit per m² (ca 65 W/m²), lager energiegebruik en verbetering t.a.v. klimaat en comfort door middel van meer individuele bediening van de installaties. Deze individualisering van de bedieningsmogelijkheden is met name gerealiseerd middels het aanbrengen van ventilatorconvectoren in het plafond en in de gevelomkasting aangevuld met de nodige communicatieve meet en regeltechnische installaties.

De huidige gebruiker van het pand is Woonzorg Nederland.

Locatie: Amstelveen

Onze blogs