Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Seppe Airparc

Seppe Airparc is een nieuwe ontwikkeling op Seppe Airport ten behoeve van de luchtvaart gerelateerde bedrijvigheid op het vliegveld. Seppe Airparc voorziet in hoogwaardige kantoorruimten met bijbehorende hangars.

Seppe Airport hecht er aan om zich te ontwikkelen tot een maatschappelijk verantwoorde onderneming en wil dit ook zichtbaar terug laten komen in haar beleid ten opzichte van Energie en Duurzaamheid.

Om dit zichtbaar te maken zal KVMC een Masterplan Energie en Milieu opstellen waarin de ambities van Seppe Airport, minder energieverbruik en minder CO2 emissie, beschreven zijn en daarmede bewaakbaar, het ambitieniveau en voorwaarden van toe te passen duurzame maatregelen voor nu en de (nabije) toekomst zijn hiermede vastgelegd.

Dit convenant richt zich met name op conceptuele ontwerp mogelijkheden voor op locatie opgewekte duurzame energie, slimme ontwerpen en afname van de Total cost of ownership voor de eigenaar. Denk hierbij niet alleen aan energie en trias energetica, maar ook aan toe te passen materialen, watergebruik, gezondheid, binnenmilieu en hergebruik van materialen.

Locatie: Breda

Onze blogs