’t Bolwerk

Op de historisch belangrijke locatie ‘t Bolwerk aan de rand van de binnenstad van Gouda, verrijzen verschillende commerciële ruimten, appartementen en een hotel. Ook een nieuwe parkeergarage maakt deel uit van de plannen. Beoogd eigenaar / exploitant ParkKing heeft KVMC gevraagd het voor engineeringproces voor de aanschaf van de parkeergarage te begeleiden.

Procesbewaking

Het is op grond van de huidige regelgeving niet altijd duidelijk welke eisen gesteld worden aan parkeergarages. Bovendien wordt vaak vergeten brandweer en gemeente op de hoogte te houden van de voortgang. KVMC heeft door haar brede ervaring goed zicht op deze knelpunten. Daarom heeft ParkKing aan KVMC gevraagd de voortgang van diverse acties te bewaken en aangeleverde stukken, zoals rapporten over brandpreventie en luchtkwaliteit, te beoordelen. Verlichting. De verlichting van parkeergarages blijft een heikel punt; te weinig verlichting geeft gebruikers een onveilig gevoel en teveel verlichting leidt in de regel vaak tot hoge investeringen, onderhoud en energieverbruik.

KVMC heeft in opdracht van ParkKing onderzoek gedaan naar de verlichting in de parkeergarage ‘t Bolwerk. Op basis van de resultaten is in samenspraak met ParkKing gekozen voor energiezuinige LED verlichting, waarmee ParkKing haar naam als innovatieve parkeerexploitant opnieuw bewijst.

‘Wij laten ons graag bijstaan door professionals’
Marc Moonen, ParkKing

‘ParkKing heeft veel ervaring met de exploitatie van parkeergarages, maar laat zich graag bijstaan door professionals als het gaat om de techniek en de inrichting. KVMC heeft zulke professionals in huis. Voor project ‘t Bolwerk hebben zij onder andere alternatieven aangedragen voor de ventilatie in de parkeergarage, inclusief voor- en nadelen. In overleg zijn we tot de beste oplossing gekomen. Wij bij ParkKing hebben de samenwerking ervaren als zeer prettig.’

Locatie: Gouda

Onze blogs