Verduurzaming Monumenten

Monumenten zijn van zichzelf per definitie al duurzaam. Monumenten hebben (vaak) de tand des tijds doorstaan. Echter zijn veel monumenten niet energiezuinig, sterker nog veel monumenten scoren een zeer slecht energielabel.

In opdracht van een grote belegger heeft KVMC opdracht gekregen om voor een tweetal monumentale panden die zij in bezit hebben een EPA-Maatadvies te schrijven.

Een EPA-maatwerkadvies geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen en is er voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Een EPA-maatwerkrapport biedt een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw en van de kosten en baten als gevolg van energiegerelateerde maatregelen, inclusief de terugverdientijden.

Wij houden u op de hoogte van de vorderingen binnen dit monumentale project.

Heeft u vragen aangaande duurzame monumenten of een EPA onderzoek? neem dan contact op met ons.

Locatie: Monumenten

Onze blogs