KVMC heeft voor het Wantijbad in Dordrecht Risico-inventarisatie en beheersplan opgesteld.

Met behulp van de Risico-inventarisatie en met gebruikmaking van het beheersplan wordt de veiligheid in en rondom het zwembad gewaarborgd. Door uitvoering van de wettelijk voorgeschreven beheersmaatregelen wordt de kans op verhoogde concentratie van bacteriën aanzienlijk gereduceerd.

De legionellabacterie kan veel opschudding veroorzaken, vooral mensen op leeftijd of met een zwakkere gezondheid lopen, ten gevolge van de legionellabacterie die veroorzaker van de veteranenziekte is, een verhoogd risico. Tevens kan een besmetting longontsteking tot gevolg hebben.

KVMC heeft alle deskundigheid in dienst
De legionellabacterie gedijt goed in een vochtige, warme omgeving, zoals whirlpools in zwembaden, sauna’s, bevochtigingsinstallaties en waterleidingsystemen. Daarom is het zaak bij aan- en verkoopinspecties ook een legionella-onderzoek te laten verrichten om de risico’s op besmetting uit te sluiten. KVMC is daarvoor de aangewezen partij.

Locatie: Dordrecht

Onze blogs